Tạo Chữ Kiểu: in đậm, in nghiêng, gạch ngang cho Facebook

Vkitext giới thiệu công cụ tạo chữ in đậm, in nghiêng, gạch ngang, gạch chân, chữ kiểu cách điệu đầy cá tính. Hiển thị tốt trên mọi dòng máy điện thoại Android iOS và PC

Gợi ý: Bạn có thể kết hợp với icon Facebook để tăng thêm sự nổi bật, cuốn hút.

Unicode text

Bảng ký tự Tiếng Việt

ÀàÁáÃãÂâĂăĐđÈèÉéÊêếÌìÍíĨĩÒòÓóÕõÔôƠơÙùÚúŨũƯưÝý

Bảng ký tự La tinh

ÁáÀàÂâÄäÃãǍǎĀāĂ㥹ÅåĆćĈĉÇçČčĊċĐđĎďÉéÈèÊêËëĚěĒēĔĕĖėĘęĜĝĢģĞğĠġĤĥĦħÍíÌìÎîÏïĨĩǏǐĪīĬĭİıĮįĴĵĶķĹĺĻļĽľŁłŃńÑñŅņŇňÓóÒòÔôÖöÕõǑǒŌōŎŏǪǫŐőŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšȘșȚțŤťÚúÙùÛûÜüŨũŮůǓǔŪūǖǘǚǜŬŭŲųŰűŴŵÝýŶŷŸÿȲȳŹźŽžŻżÆæǢǣØøŒœßÐðÞþƏə

Bảng ký tự La tinh mở rộng

ếĸḿǾǿƠơƯưǕǗǙǛṿỿǼǽ

Bảng ký tự Phiên âm quốc tế

ptʈckqʡʔbdɖɟɡɢɓɗʄɠʛt͡st͡ʃt͡ɕd͡zd͡ʒd͡ʑɸfθsʃʅʆʂɕçɧxχħʜhβvʍðzʒʓʐʑʝɣʁʕʖʢɦɬɮmɱɱ̩ɱ̍n̪̍nɳɳ̩ɲɲ̩ŋŋ̍ŋ̩ɴɴ̩ʙʙ̩rʀʀ̩ɾɽɿɺl̪̩lɫɫ̩ɭɭ̩ʎʎ̩ʟʟ̩wɥʋɹɻjɰʘǂǀ!ǁʰʱʷʸʲʳˡʴʵˢˣˠʶˤˁˀʼiĩyɪɪ̯ɪ̃ʏʏ̯ʏ̃ɨɨ̯ɨ̃ʉʉ̯ʉ̃ɯɯ̯ɯ̃uũʊʊ̯ʊ̃eøø̯ø̃ɘɘ̯ɘ̃ɵɵ̯ɵ̃ɤɤ̯ɤ̃oõɛɛ̯ɛ̃œœ̯œ̃ɜɜ̯ɜ̃əə̯ə̃ɞɞ̯ɞ̃ʌʌ̯ʌ̃ɔɔ̯ɔ̃ææ̯æ̃ɶɶ̯ɶ̃aãɐɐ̯ɐ̃ɑɑ̯ɑ̃ɒɒ̯ɒ̃ˈˌːˑ˘.|ɚɝ

Bảng Ký hiệu

~|¡¿#½¼¾“”„“„”«»‹›⟨⟩¤฿¢$ƒ£¥°%±×÷·§

Bảng ký tự Hy Lạp

ΑΆαάΒβΓγΔδΕΈεέΖζΗΉηήΘθΙΊιίΚκΛλΜμΝνΞξΟΌοόΠπΡρΣσςΤτΥΎυύΦφΧχΨψΩΏωώ

Bảng ký tự Hy Lạp mở rộng

Ἷ᾿

Bảng ký tự Kirin

АаӐӑӒӓӘәӚӛБбВвГ㥴ӶӷЃѓӺӻҒғҔҕДдԀԁԂԃЂђЕеЀѐЄєЁёӖӗҼҽҾҿЖжҖҗӁӂӜӝЗзҘҙӞӟԐԑӠӡЅѕԄԅԆԇИиІіЇї◌Ӏ◌ӏЙйӢӣЍѝҊҋӤӥЈјКкЌќҚқҜҝҞҟҠҡӃӄԚԛЛлЉљԈԉԒԓӅӆМмӍӎНнЊњҢңҤҥӇӈԊԋӉӊОоҨҩӦӧӨөӪӫПпԤԥҦҧРрҎҏСсҪҫТтЋћԌԍҬҭԎԏУуЎўӮӯӰӱӲӳҮүҰұФфХхҲҳӼӽӾӿҺһЦцЧчҴҵҶҷҸҹӋӌӴӵЏџШшЩщЪъЫыӸӹЬьҌҍЭэӬӭЮюЯяԜԝѠѡѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѮѯѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹѺѻѼѽѾѿҀҁ

Bảng ký tự Ả Rập

ابتثجحخدذرزسشصضطظعغفقكلمنهويءآأإٱؤئىةًٌٍَُِّْٰ،؛؟ـ٠١٢٣٤٥٦٧٨٩٪٫٬٭zwnjzwj

Bảng ký tự Ả Rập mở rộng

ٲٳٴٵݳݴٮٻپڀݐݑݒݓݔݕݖٹٺټٽٿځڂڃڄڅچڇڿݗݘݮݯݲݼڈډڊڋڌڍڎڏڐۮݙݚڑڒړڔڕږڗژڙۯݛݫݬݱښڛڜݽۺݜݭݰݾڝڞۻڟڠݝݞݟۼڡڢڣڤڥڦݠݡٯڧڨػؼکڪګڬڭڮگڰڱڲڳڴݢݣݤݿڵڶڷڸݪݥݦڹںڻڼڽݧݨݩھۀہۂۃەۿٶٷۄۅۆۇۈۉۊۋۏݸݹؠؽؾؿٸیۍێېۑےۓݵݶݷݺݻٖٜٟٗ٘ٙٚٛٝٞ۔۽۾۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹

Bảng ký tự Hê-brơ

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשתװױײ׳״־„”‚’◌ְ◌ֱ◌ֲ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֹ◌ֻ◌ּ◌ׁ◌ׂ◌ׇ◌֑◌֒◌֓◌֔◌֕◌֖◌֗◌֘◌֙◌֚◌֛◌֜◌֝◌֞◌֟◌֠◌֡◌֢◌֣◌֤◌֥◌֦◌֧◌֨◌֩◌֪◌֫◌֬◌֭◌֮◌֯◌ֿ◌ֽ◌׀◌׃

Bảng ký tự Bangla

ি্য্রড়ঢ়য়zwszwnjzwj

Bảng ký tự Tamil

Bảng ký tự Telugu

ి౿

Bảng ký tự Sinhala

◌ා◌ැ◌ෑ◌ි◌ී◌ු◌ූ◌ෘ◌ෲ◌ෟ◌ෳ◌ෙ◌ේ◌ො◌ෝ◌ෞ◌්

Bảng ký tự Devanagari

िॿ

Bảng ký tự Gujarat

અંક્ષજ્ઞિ

Bảng ký tự Thái

฿

Bảng ký tự Lào

Bảng ký tự Khơ-me

᧿

Bảng ký tự Thổ dân Canada